Прием В Детската Градина

Прием в детската градина

Уважаеми родители, тук може да се запознаете с полезна за вас информация.

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ НА ПЪРВА ГРУПА:

1. Здравно – профилактична карта от личен лекар

2. Микробиологично и паразитологично изследване – до 15 дни преди постъпване

3. Кръв и урина – до 7 дни преди постъпване

4. Медицинска бележка от личния лекар – /клинично здрав, няма контакт с остри заразни заболявания, може да посещава детска градина/ – до 3 дни преди постъпване

5. Имунизационен статус